Tanıtım

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

 

Dünyada salgın hastalıklar ve savaşlar sonucunda oluşan özürlü popülasyonun fonksiyonel kayıplarını giderebilmek amacı ile doğmuş olan fizyoterapistlik mesleği nüfusun giderek yaşlanması, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda sağlığın korunmasına yönelik bakış açısının değişmesi gibi nedenlerle günümüzde öncelikli hale gelmiştir.

Muğla Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılında fizyoterapist yetiştirmeye başlamıştır. 2013-2014 Güz yarıyılında Yüksek Lisans programı kapsamında ise lisansüstü eğitim verilmeye başlanmıştır. 2011 eğitim-öğretim yılında eski yeri olan Muğla merkezdeki binadan taşınarak Kötekli kampüsünde 6 yıl faliyet gösteren okul, Ekim 2017'de "Sağlık Bilimleri Fakültesi" olarak inşa edilen yeni binasına taşınmıştır. 25.05.2015 tarihli ve 2015/7723 sayılı kararnamenin ekine göre Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, kapatılan Muğla Sağlık Yüksekokulu yerine 05.06.2015 tarih ve 29377 sayılı Resmi Gazete ilanıyla yeni kurulan Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesine dahil edilmiştir. Bologna süreci doğrultusunda çağdaş bir eğitim anlayışı ile yeniden yapılandırılan bölümümüz müfredat programı temel bilimler, klinik bilimler, fizyoterapi programını planlama ve uygulamaya yönelik mesleki dersler, araştırma metodolojisi, seminer, klinik çalışma ve yaz stajlarını kapsamaktadır. Dört yıllık lisans programımızı başarı ile tamamlayan öğrenciler lisans diploması ile fizyoterapist unvanı alırlar. 

Fizyoterapistler hareket ve fonksiyonun çeşitli nedenlerle tehdit edildiği bütün durumlarda, bağımsızlık düzeyinin ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin arttırılması için koruyucu ve tedavi edici çok çeşitli yaklaşımlarla hizmet vermektedirler. Sağlıklı kişilerde ise fiziksel uygunluğun artırılması, bel ve boyun sağlığı, halk sağlığı gibi alanlarda rol almaktadırlar.

Fizyoterapistlerin çalışma alanları her geçen gün artmakta ve çeşitlilik kazanmaktadır. Mezunlar; Sağlık Bakanlığına bağlı kamu kuruluşlarında, özel hastanelerde, huzurevlerinde, spor kulüplerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, sağlık merkezlerinde, termal merkezlerde, evde bakım veren merkezlerde, özel eğitim ve dal merkezlerinde veya yüksek lisans ve doktora eğitimi alarak akademisyen olarak çalışabilmektedirler.

Etkinlikler

Türkiye’de Fizyoterapi Mesleğinin Gelişimi

08.04.2015

Yukarı Çık